Comité voor moeilijk te plaatsen

arbeidsongevallen-risico's

Ik vind geen arbeidsongevallenverzekeraar, wat moet ik doen?

Het Comité voor moeilijk te plaatsen arbeidsongevallenrisico's is hiervoor opgericht.


Opgelet:
 
de door dit Comité voorgestelde dekking is beperkt tot die waarin de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voorziet.

  1. Voorwerp
  2. Toegangsvoorwaarden
  3. Te volgen procedure
  4. Begin van de dekking
  5. Looptijd van de overeenkomst
  6. Beheer van de overeenkomst
  7. Standaarddocumenten
  8. Lijst erkende verzekeraars

 

Afdrukken