Comité voor moeilijk te plaatsen arbeidsongevallen-risico's

Ik vind geen arbeidsongevallenverzekeraar, wat moet ik doen?

Het Comité voor moeilijk te plaatsen arbeidsongevallenrisico's is hiervoor opgericht.

Opgelet: de door dit Comité voorgestelde dekking is beperkt tot die waarin de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 voorziet.