Voorwerp

De Belgische arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

  • verplicht iedere werkgever uit de privésector die bezoldigd personeel tewerkstelt (ongeacht of dit een vennootschap, een vereniging, een zelfstandige of zelfs een particulier is),
  • ten voordele van dit personeel een verzekering tot dekking van het arbeidsongevallenrisico te sluiten,
  • verzekering die hij moet sluiten bij een private verzekeringsonderneming die hiertoe behoorlijk erkend is door de overheden.
    (Bekijk lijst van erkende verzekeraars)

Soms vindt de werkgever, ondanks zijn zoektocht, geen verzekeraar die aanvaardt om het risico te dekken.

Het Comité voor moeilijk te plaatsen arbeidsongevallenrisico's (Comité MPRAO) is opgericht om een verzekeringsoplossing te bieden voor die werkgevers die geen verzekeraar (meer) vinden op de markt, die het hen aldus mogelijk maakt om hun economische activiteit voort te zetten conform hun wettelijke verplichtingen en zonder risico op aanzienlijke strafrechtelijke sancties.

Het Comité is een herverzekeringsgroepering ingericht door de in België actieve arbeidsongevallenverzekeraars.

De oprichting en het beheer ervan berusten op een concept van sectorale solidariteit tussen de verzekeraars.

De verzekeringsovereenkomsten en de schadegevallen worden beheerd in naam van het Comité MPRAO door een daartoe door het Comité aangestelde erkende AO-verzekeraar.

Die aangestelde verzekeraar staat in voor alle verplichtingen waaraan de arbeidsongevallenverzekeraars luidens de wet moeten voldoen.