Begin van de dekking

  1. De verzekeringsdekking gaat in de dag na de dag waarop het secretariaat van het Comité MPRAO de e-mail ontvangen heeft met de elektronische versie van de originele offerte die het Comité MPRAO opgesteld heeft, voor onvoorwaardelijk akkoord ondertekend door de kandidaat-verzekeringnemer.
  2. In geval van opzegging van de overeenkomst wegens niet-betaling van de premie door de laatste verzekeraar, vangt de verzekeringsdekking pas aan de dag nadat de aangestelde verzekeraar de betaling ontvangen heeft van de voorlopige jaarpremie.