Toegangsvoorwaarden

De werkgever kan toegang krijgen tot het Comité voor moeilijk te plaatsen risico's in AO wanneer zijn risico geweigerd is door minstens zes AO-verzekeraars.

  1. Die zes weigeringen (naast de opzeggingsbrief van de laatste verzekeraar) zijn onontbeerlijk om een procedure te kunnen indienen.
  2. De weigeringen moeten schriftelijk medegedeeld zijn en dateren van na de opzeggingsbrief van de laatste verzekeraar.
Opgelet: 
Het is niet omdat er een verzoek ingediend werd bij het Comité, dat de werkgever in AO gedekt is.