Beheer van de overeenkomst

  1. Zodra de MPRAO-overeenkomst in werking getreden is, valt de polis onder het exclusieve beheer van de aangestelde verzekeraar (betaling van de premie, wijziging van makelaar...).
    Alle briefwisseling moet - om geldig te zijn - naar hem verzonden worden.
  2. In geval van wijziging van makelaar, moet een bericht van wijziging van tussenpersoon gericht worden aan de aangestelde verzekeraar. Hierbij het te gebruiken model.
Opgelet:
Iedere nieuwe offerteaanvraag (dit is het geval wanneer de MPRAO-overeenkomst opgezegd is) moet gericht worden aan het secretariaat van het comité MPRAO op het volgende e-mailadres: info@ao-comite-at.be (zie "te volgen procedure").